Please wait...

Office BearersPresident

 • Shri Lalit Modi

 • Deputy President

 • Shri Mahmood M. Abdi

 • Vice Presidents

 • Shri Amin Pathan
 • Shri Ratan Singh
 • Shri Rajendra Singh Rathore
 • Shir Sushil Sharma
 • Shri Vimal Sharma
 • Shri Vivek Vyas

 • Honorary Secretary

 • Shri Sumendra Tiwari

 • Treasurer

 • Shri Pawan Goyal

 • Honorary Joint Secretaries

 • Shri Nribjit Singh Surpur
 • Shri Pradeep Nagar
 • Shri Shakti Singh Rathore
 • Shri Vinod Saharan

 • Organising Committee

 • Shri Devaram Choudhary
 • Shri Rajesh Sharma
 • Shri Rajkumar Mathur
 • Shri Satish Vyas

 • Executive Members

 • Shri Ashok Gehlot
 • Shri Rajesh Gupta
 • Shri Rajesh Saraswat

 • Executive Secretary

 • Shri Rajendra Singh Nandhu
 • Made with ♥ by HEPTA