ONE DAY SR. WOMEN NATIONAL CHAMPIONSHIP 2019-20

.
Players :
S.No. Name
1 Archana Saini
2 Arpita Choudhary
3 Ayushi Garg
4 Jwala Jat
5 Jyoti Choudhary
6 Kanchan Dangi
7 Priyanka Choudhary
8 Priyanka Sharma
9 Rinku Tak
10 Riya Tinker
11 Sangeeta Kumawat
12 Siddhi Sharma
13 Sofi Sidhu
14 Sonal Kalal
15 Sonika Sharma
16 Suman Meena
17 Sumitra Jat
18 Tanuja Vaishnav
Support Staff :
S.No. Name Designation
1 Ms. Aparna Kambli Coach
2 Ms. Deepika Sharma Coach
3 Jyoti Choudhary Physio
4 Supriya Somaini Trainer