U-23 COL C K NAYUDU TROPHY 2019-20

.
Players :
S.No. Name
1 Abhimanyu Mathur
2 Ajay Gigna
3 Ajay Raj Singh
4 Ajay Singh Kookna
5 Akhil Garg
6 Anil Swami
7 Arafat Khan
8 Deepak Choudhary
9 Deepak Karwasra
10 Devesh Agarwal
11 Dinesh Choudhary
12 Divya Gajraj
13 Hitesh Patel
14 Kapil Choudhary
15 Karan lamba
16 Manav Suthar
17 Pankaj Yadav
18 Pushpendra Singh
19 Rahul Tomar
20 Rajat Chaparwal
21 Rajat Choudhary
22 Sahil Diwan
23 Samparit Joshi
24 Savya Gajraj
25 Shiva Chouhan
26 Suraj Ahuja
27 Sushurut Kulshreshtha
28 Vikas Jhorar
29 Yash Chajjad
Support Staff :
S.No. Name Designation
1 Kamal Goswami Coach
2 Puneet Yadav Coach
3 Fareed Sheikh Physio
4 Sunil Sheoran Trainer
5 Bharat Singh Sisodia Video Analyst