ONE DAY VIJAY HAZARE TROPHY 2020-21

.
Players :
S.No. Name
1 Ashok Menaria - (Captain)
2 Ravi Bishnoi
3 Rajat Choudhary
4 Yash Kothari
5 Tanveer Ul Haq
6 Arafat Khan
7 Ajay Raj Singh
8 Salman Khan
9 Arjit Gupta
10 Manender Singh
11 Mahipal Lomror
12 Syed Khaleel Ahmed
13 Aniket Choudhary
14 Aditya Garhwal
15 Chandrpal Singh Chundawat
16 Akash Singh
17 Shiva Chauhan
18 Deepak Karwasara
19 Ramniwas Golara
20 Shubham Sharma
21 Samarpit Joshi
22 Abhimanyu Lamba
Support Staff :
S.No. Name Designation
1 Nikhil Doru Lead Coach
2 Dishant Yagnik Coach
3 Puneet Yadav Coach
4 Ravindra Yadav Physiotherapist
5 Yogesh Murdia Trainer
6 Dr. Arun Swami - Physician
7 Prateek Chhabra Video Analyst
8 Gaurav Sharma Manager