Tuesday, October 08, 2013

bcci_website
Rajasthan_Ranji_Trophy_Champion

Connect-with-us
facetwitteryoutube

stats

President

Shri Lalit Modi

Deputy President

Shri Mahmood M. Abdi

Vice President

Shri Amin Pathan

Shri Ratan Singh

Shri Rajendra Singh Rathore

Shir Sushil Sharma

Shri Vimal Sharma

Shri Vivek Vyas

Hony. Secretary

Shri Sumendra Tiwari

Treasurer

Shri Pawan Goyal

Hony. Joint Secretary

Shri Nribjit Singh Surpur

Shri Pradeep Nagar

Shri Shakti Singh Rathore

Shri Vinod Saharan

Organising

Shri Devaram Choudhary

Shri Rajesh Sharma

Shri Rajkumar Mathur

Shri Satish Vyas

Executive Member

Shri Ashok Gehlot

Shri Rajesh Gupta

Shri Rajesh Saraswat

Executive Secretary

Shri Rajendra Singh Nandhu


16.jpg 03.jpg 07.jpg 10.jpg 08.jpg 01.jpg 05.jpg 18.jpg 11.jpg 06.jpg