U-23 MEN ONE DAY MATCHES LEAGUE TOURNAMENT 2019-20

.
Players :
S.No. Name
1 Ajay Gigna
2 Akhil Garg
3 Akshat Mehta
4 Anil Swami
5 Arafat Khan
6 Bharat Sharma
7 Deepak Choudhary
8 Deepak Karwasra
9 Kapil Choudhary
10 Manav Suthar
11 Rahul Tomar
12 Rajat Choudhary
13 Ram Mohan
14 Sahil Diwan
15 Salman Khan
16 Sandeep Saini
17 Sharad Cheeta
18 Shiva Chouhan
19 Shubham Sharma
20 Shushurt Kulshetha
21 Suraj Ahuja
22 Vikas Johrar
23 Vishal harsh
Support Staff :
S.No. Name
1 Harish Joshi Coach
2 Kamal Goswami Coach
3 Fareed Sheikh Physio
4 Sunil Sheoran Trainer
5 Bahrat Singh Sisodia Video Analyst