U-23 WOMEN ONE DAY NATIONAL CHAMPIONSHIP 2019-20

.
Players :
S.No. Name
1 Akshita Maheshwari
2 Anita Choudhary
3 Archana Saini
4 Arpita Choudhary
5 Ayushi Garg
6 Dimple Kanwar
7 Jyoti Choudhary
8 Rinku Tak
9 Riya Tinkar
10 Sangeeta Kumawat
11 Siddhi Pawan Sharma
12 Simran Choudhary
13 Sneha Kumari
14 Suman Meena
15 Sumitra Kumari Jat
16 Tanuja BK Vaishnav
17 Vidisha Jain
Support Staff :
S.No. Name Designation
1 Ms. Aparna Kambli Coach
2 Ms. Nargis Rathore Coach
3 Khushboo Singh Physio