T-20 SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2020-21

.
Players :
S.No. Name
1Ashok Menaria - (Captain)
2Rajesh Bishnoi (Sr.)
3Ravi Bishnoi
4Rajat Choudhary
5Bharat Sharma
6Yash Kothari
7Tanveer Ul Haq
8Arafat Khan
9 Ajay Raj Singh
10 Salman Khan
11 Arjit Gupta
12 Manender Singh
13 Ankit Lamba
14 Mahipal Lomror
15 Syed Khaleel Ahmed
16 Aniket Choudhary
17 Rahul Chahar
18 Deepak Chahar
19 Aditya Garhwal
20 Chandrpal Singh Chundawat
21 Akash Singh
Support Staff :
S.No. Name Designation
1 Nikhil Doru Lead Coach
2 Dishant Yagnik Coach
3 Puneet Yadav Coach
4 Ravindra Yadav Physiotherapist
5 Yogesh Murdia Trainer
6 Dr. Arun Swami - Physician
7 Prateek Chhabra Video Analyst
8 Gaurav Sharma Manager