U-19 VINOO MANKAD TROPHY 2019-20

.
Players :
S.No. Name
1 Abhishek Pratap Singh
2 Akash Singh
3 Anmol Jham
4 Ashok Sharma
5 Davesh Agarwal
6 Dhananjay Tiwari
7 Divya Gajraj
8 Hemant Joshi
9 Karan Lamba
10 Karan Meena
11 Kunal Singh Rathore
12 Manav Suthar
13 Monty Jaiswal
14 Nakul Arora
15 Nikhil Shukla
16 Pritam Sheron
17 Ravi Bishnoi
18 Sajjan Sharma
19 Shoyab Khan
20 Tajinder Singh Bishnoi
Support Staff :
S.No. Name
1 Sharad Joshi Coach
2 Rakesh Bathara Coach
3 Magan Singh Chauhan Physio
4 Vijay Sharma Trainer